In Vlaanderen en Nederland zijn diverse groepen actief die verwant zijn aan Maha Karuna Ch'an en/of zich herkennen in de stijl van ch'an-zen zoals die door Maha Karuna Ch'an wordt beoefend. Deze groepen organiseren zenavonden, één- of soms meerdaagse zen-bijeenkomsten (sesshins), lezingen en voordrachten.

Voor meer info, klik op de gewenste plaatsnaam hieronder.