Dana, de paramita van geven

Geven - lees: liefdadigheid, generositeit, … - is een essentiële deugd in elke religie. In het boeddhisme is het zelfs zo essentieel dat het als ‘dana’ onderdeel is van de paramita’s en er zelfs de eerste plaats bekleedt (meer lezen over de paramita’s).

Geven omvat uiteraard het geven van materiële hulp aan wie behoeftig is maar het omvat bijvoorbeeld ook spirituele begeleiding van wie zoekende is en liefhebbende vriendelijkheid voor iedereen.

Het boeddhisme heeft evenwel minstens evenveel aandacht voor de zuivere dan wel onzuivere motivatie van waaruit wij geven.
Onzuivere motieven zijn volgens de Anguttara Nikaya bijvoorbeeld: schaamte of vrees voor intimidatie als we niet zouden geven, geven om iets terug te krijgen of geven om daar zelf een goed gevoel aan over te houden. De idee dat geven zou zorgen voor een beter karma en dus uitzicht op een betere/hogere hergeboorte in een volgend leven, geldt eveneens als een onzuiver motief. De Boeddha was duidelijk: je moet geven zonder verwachting van een beloning, zonder gehecht te zijn aan wat je geeft noch aan wie het ontvangt. Want uiteindelijk is er niemand die geeft en niemand die ontvangt.
Geven vanuit een zuivere motivatie heet ‘dana paramita’ en is zowel het fundament van spirituele ontwikkeling als het zaadje waaruit inzicht ontkiemt.

Zoals elk jaar schenkt Maha Karuna Leuven in de eindejaarsperiode een deel van haar kasgeld (20%) aan o.a.:

  • SISP vzw (kinderen in India);
  • Saancho vzw (kinderen in Nepal);
  • De fiscale winst van de stortingen van het vorige fiscaal jaar jaar werd gegroepeerd met een individuele storting aan Vredeseilanden.

Beide organisaties stuurden een kaartje om ons te bedanken voor de gift. Bij deze dus aan iedereen: dankjewel.


Lees meer
8 december Bodhi Dag
Rohatsu is Japans voor de 8ste dag van de 12de maand. Deze dag is traditioneel voor Japanse maar ook Westerse boeddhisten en volgers van de Weg, de dag waarop de verlichting of het ontwaken van de historische Boeddha herdacht wordt ('Bodhi Dag').

In veel kloosters en zengroepen wereldwijd is Rohatsu de laatste dag van een intense meditatieperiode van een week. Tijdens het zitten uiteraard maar ook tijdens het eten, de afwas, de dagelijkse klusjes … wordt de focus van de meditatie op elk moment onverminderd gehandhaafd. Enkel als het heel erg noodzakelijk is, wordt de stilte verbroken. Traditioneel hoort de avondlijke meditatieoefening elke keer langer te zijn dan die van de dag voordien. Op de laatste avond voorafgaand aan Rohatsu, is het niet uitzonderlijk dat de hele nacht door wordt gezeten. Uiteraard zijn dergelijke ondernemingen niet te verzoenen met ons dagelijkse leven als leken. Maar toch zijn Rohatsu en de weeklange sesshin die eraan voorafgaat, ook een oproep aan elk van ons om met nog meer inzet, nog meer concentratie te zitten en ons leven van elke dag te leiden in en vanuit een stilte die zich steeds verder verdiept. Bovendien moeten wij dit doen vanuit het grootse perspectief waarover de Japanse zenmeester Hakuin het, sprekend over Rohatsu, heeft als hij zijn monniken op het hart drukt:

'Monniken, jullie allemaal zonder één uitzondering, hebben een vader en een moeder, jullie hebben broers en zusters en onnoemelijk veel verwanten. Stel dat je ze allemaal zou tellen, leven na leven na leven. Ze zouden met zijn duizenden zijn, misschien zelfs tienduizenden of nog veel meer. Allen migreren ze voortdurend doorheen de zes werelden en ze lijden onnoemlijk veel kwellingen. Zij kijken halsreikend uit naar jouw verlichting, net als zouden ze gedurende een lange droogte de hemel afspeuren naar het kleinste teken van een regenwolk aan de horizon. Hoe kun je dan zo halfhartig zitten? Je moet de grote gelofte afleggen ze allemaal te redden. De tijd vliegt sneller als een pijl. Hij wacht voor niets of niemand. Span je totaal in, vergeet jezelf totaal in dit zitten.'


Meer lezen over mediteren in de geest van Bodhi Dag (8 december)
Lees meer
 Bladzijde 1 / 1 
Dana, de paramita van geven

Geven - lees: liefdadigheid, generositeit, … - is een essentiële deugd in elke religie. In het boeddhisme is het zelfs zo essentieel dat het als ‘dana’ onderdeel is van de paramita’s en er zelfs de eerste plaats bekleedt (meer lezen over de paramita’s).

Geven omvat uiteraard het geven van materiële hulp aan wie behoeftig is maar het omvat bijvoorbeeld ook spirituele begeleiding van wie zoekende is en liefhebbende vriendelijkheid voor iedereen.

Het boeddhisme heeft evenwel minstens evenveel aandacht voor de zuivere dan wel onzuivere motivatie van waaruit wij geven.
Onzuivere motieven zijn volgens de Anguttara Nikaya bijvoorbeeld: schaamte of vrees voor intimidatie als we niet zouden geven, geven om iets terug te krijgen of geven om daar zelf een goed gevoel aan over te houden. De idee dat geven zou zorgen voor een beter karma en dus uitzicht op een betere/hogere hergeboorte in een volgend leven, geldt eveneens als een onzuiver motief. De Boeddha was duidelijk: je moet geven zonder verwachting van een beloning, zonder gehecht te zijn aan wat je geeft noch aan wie het ontvangt. Want uiteindelijk is er niemand die geeft en niemand die ontvangt.
Geven vanuit een zuivere motivatie heet ‘dana paramita’ en is zowel het fundament van spirituele ontwikkeling als het zaadje waaruit inzicht ontkiemt.

Zoals elk jaar schenkt Maha Karuna Leuven in de eindejaarsperiode een deel van haar kasgeld (20%) aan o.a.:

  • SISP vzw (kinderen in India);
  • Saancho vzw (kinderen in Nepal);
  • De fiscale winst van de stortingen van het vorige fiscaal jaar jaar werd gegroepeerd met een individuele storting aan Vredeseilanden.

Beide organisaties stuurden een kaartje om ons te bedanken voor de gift. Bij deze dus aan iedereen: dankjewel.


Lees meer
8 december Bodhi Dag
Rohatsu is Japans voor de 8ste dag van de 12de maand. Deze dag is traditioneel voor Japanse maar ook Westerse boeddhisten en volgers van de Weg, de dag waarop de verlichting of het ontwaken van de historische Boeddha herdacht wordt ('Bodhi Dag').

In veel kloosters en zengroepen wereldwijd is Rohatsu de laatste dag van een intense meditatieperiode van een week. Tijdens het zitten uiteraard maar ook tijdens het eten, de afwas, de dagelijkse klusjes … wordt de focus van de meditatie op elk moment onverminderd gehandhaafd. Enkel als het heel erg noodzakelijk is, wordt de stilte verbroken. Traditioneel hoort de avondlijke meditatieoefening elke keer langer te zijn dan die van de dag voordien. Op de laatste avond voorafgaand aan Rohatsu, is het niet uitzonderlijk dat de hele nacht door wordt gezeten. Uiteraard zijn dergelijke ondernemingen niet te verzoenen met ons dagelijkse leven als leken. Maar toch zijn Rohatsu en de weeklange sesshin die eraan voorafgaat, ook een oproep aan elk van ons om met nog meer inzet, nog meer concentratie te zitten en ons leven van elke dag te leiden in en vanuit een stilte die zich steeds verder verdiept. Bovendien moeten wij dit doen vanuit het grootse perspectief waarover de Japanse zenmeester Hakuin het, sprekend over Rohatsu, heeft als hij zijn monniken op het hart drukt:

'Monniken, jullie allemaal zonder één uitzondering, hebben een vader en een moeder, jullie hebben broers en zusters en onnoemelijk veel verwanten. Stel dat je ze allemaal zou tellen, leven na leven na leven. Ze zouden met zijn duizenden zijn, misschien zelfs tienduizenden of nog veel meer. Allen migreren ze voortdurend doorheen de zes werelden en ze lijden onnoemlijk veel kwellingen. Zij kijken halsreikend uit naar jouw verlichting, net als zouden ze gedurende een lange droogte de hemel afspeuren naar het kleinste teken van een regenwolk aan de horizon. Hoe kun je dan zo halfhartig zitten? Je moet de grote gelofte afleggen ze allemaal te redden. De tijd vliegt sneller als een pijl. Hij wacht voor niets of niemand. Span je totaal in, vergeet jezelf totaal in dit zitten.'


Meer lezen over mediteren in de geest van Bodhi Dag (8 december)
Lees meer
 Bladzijde 1 / 1 

Dana, de paramita van geven

Geven - lees: liefdadigheid, generositeit, … - is een essentiële deugd in elke religie. In het boeddhisme is het zelfs zo essentieel dat het als ‘dana’ onderdeel is van de paramita’s en er zelfs de eerste plaats bekleedt (meer lezen over de paramita’s).

Geven omvat uiteraard het geven van materiële hulp aan wie behoeftig is maar het omvat bijvoorbeeld ook spirituele begeleiding van wie zoekende is en liefhebbende vriendelijkheid voor iedereen.

Het boeddhisme heeft evenwel minstens evenveel aandacht voor de zuivere dan wel onzuivere motivatie van waaruit wij geven.
Onzuivere motieven zijn volgens de Anguttara Nikaya bijvoorbeeld: schaamte of vrees voor intimidatie als we niet zouden geven, geven om iets terug te krijgen of geven om daar zelf een goed gevoel aan over te houden. De idee dat geven zou zorgen voor een beter karma en dus uitzicht op een betere/hogere hergeboorte in een volgend leven, geldt eveneens als een onzuiver motief. De Boeddha was duidelijk: je moet geven zonder verwachting van een beloning, zonder gehecht te zijn aan wat je geeft noch aan wie het ontvangt. Want uiteindelijk is er niemand die geeft en niemand die ontvangt.
Geven vanuit een zuivere motivatie heet ‘dana paramita’ en is zowel het fundament van spirituele ontwikkeling als het zaadje waaruit inzicht ontkiemt.

Zoals elk jaar schenkt Maha Karuna Leuven in de eindejaarsperiode een deel van haar kasgeld (20%) aan o.a.:

  • SISP vzw (kinderen in India);
  • Saancho vzw (kinderen in Nepal);
  • De fiscale winst van de stortingen van het vorige fiscaal jaar jaar werd gegroepeerd met een individuele storting aan Vredeseilanden.

Beide organisaties stuurden een kaartje om ons te bedanken voor de gift. Bij deze dus aan iedereen: dankjewel.


Lees meer
8 december Bodhi Dag
Rohatsu is Japans voor de 8ste dag van de 12de maand. Deze dag is traditioneel voor Japanse maar ook Westerse boeddhisten en volgers van de Weg, de dag waarop de verlichting of het ontwaken van de historische Boeddha herdacht wordt ('Bodhi Dag').

In veel kloosters en zengroepen wereldwijd is Rohatsu de laatste dag van een intense meditatieperiode van een week. Tijdens het zitten uiteraard maar ook tijdens het eten, de afwas, de dagelijkse klusjes … wordt de focus van de meditatie op elk moment onverminderd gehandhaafd. Enkel als het heel erg noodzakelijk is, wordt de stilte verbroken. Traditioneel hoort de avondlijke meditatieoefening elke keer langer te zijn dan die van de dag voordien. Op de laatste avond voorafgaand aan Rohatsu, is het niet uitzonderlijk dat de hele nacht door wordt gezeten. Uiteraard zijn dergelijke ondernemingen niet te verzoenen met ons dagelijkse leven als leken. Maar toch zijn Rohatsu en de weeklange sesshin die eraan voorafgaat, ook een oproep aan elk van ons om met nog meer inzet, nog meer concentratie te zitten en ons leven van elke dag te leiden in en vanuit een stilte die zich steeds verder verdiept. Bovendien moeten wij dit doen vanuit het grootse perspectief waarover de Japanse zenmeester Hakuin het, sprekend over Rohatsu, heeft als hij zijn monniken op het hart drukt:

'Monniken, jullie allemaal zonder één uitzondering, hebben een vader en een moeder, jullie hebben broers en zusters en onnoemelijk veel verwanten. Stel dat je ze allemaal zou tellen, leven na leven na leven. Ze zouden met zijn duizenden zijn, misschien zelfs tienduizenden of nog veel meer. Allen migreren ze voortdurend doorheen de zes werelden en ze lijden onnoemlijk veel kwellingen. Zij kijken halsreikend uit naar jouw verlichting, net als zouden ze gedurende een lange droogte de hemel afspeuren naar het kleinste teken van een regenwolk aan de horizon. Hoe kun je dan zo halfhartig zitten? Je moet de grote gelofte afleggen ze allemaal te redden. De tijd vliegt sneller als een pijl. Hij wacht voor niets of niemand. Span je totaal in, vergeet jezelf totaal in dit zitten.'


Meer lezen over mediteren in de geest van Bodhi Dag (8 december)
Lees meer
 Bladzijde 1 / 1 


© 2019 Maha Karuna Leuven Contact